Citaten Theo van Gogh

Een overzicht van de oorspronkelijke, Nederlandstalige versie van de door mij vertaalde citaten uit het artikel Theo van Gogh’s polemic prose.

Het gruwelijkste voorbeeld van moraaltheologie in de vaderlandse interviewbranche heet Wilfried de Jong, een galmend verontwaardigde die pretendeert van televisie Kunst te maken, met zichzelf als zogeheten ‘integer’ middelpunt. Wilfried weet alles bij voorbaat al en kon tot op heden niet worden betrapt op zelfs maar een toefje nieuwsgierigheid naar een gast.

Wilfried is erg politiek correct en beschikt, net als dat voormalige wippertje van Nico Haasbroek dat aan werk moest worden geholpen bij De Firma Interview, over de gaskraan van zijn Rotterdamse accent om verbondenheid met het gepeupel te benadrukken.

Wilfried de Jong behoort tot het menstype van knechten dat Meester wordt en dat het best gedijt in dictaturen. Een ideale chef propaganda, maar jammer genoeg niet zo slim als Max Blokzijl. Zijn programma’s zijn wel interessant voor wie houdt van exercities in totalitair denken.’ (Een parasitaire bezigheid, Allah weet het beter)

‘Op de voorpagina werd ‘het plagiaat’ van Margriet de Moor gemeld. De schrijfster verklaarde zichzelf ‘te goeder trouw’ en hoewel ze natuurlijk loog, miste ik in mezelf het leedvermaak dat mij doorgaans bekruipt als een van onze Literatoren weer eens uit de snoeppot van een ander heeft gejat. Dat komt, de boekjes van mevrouw De Moor zijn zo hulpeloos geschreven dat je haar lezers een permanent plagiaat toewenst.’ (Stop je leuter in een kleuter!, De gezonde roker)

‘Bij gebrek aan argumenten sprak mejuffrouw Grewel vaak en graag over haar belevenissen tijdens de Bezetting, waaraan zij haar morele gelijk inzake verkeerspaaltjes, euthanasie en het slechte weer ontleende. […] De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik haar te dom vond om te reageren als ze in de Groene tegen me tekeerging; maar ook dat ik haar vriendelijk gedag zei toen de grote aftakeling eenmaal was begonnen en ze als een geschoren uilskuiken de nadelen van kanker op progressieve wijze aan de buitenwereld toonde. Met haar dood zijn de duisterste bemoeienissen van de sociaal-democratie afgesloten.’ (Jubeljohoo, De gezonde roker)

‘Het gekke is: Fortuyn en de zijnen wordt voortdurend in de schoenen geschoven dat zij ‘aanzetten tot haat’, maar het is eerder omgekeerd. Dat Prins Pim nog niet is neergeschoten namens de politiek correcte gemeente door een of andere redder van de wereld, mag met recht een wonder heten.’ (In orde met Michiel Romeyn, Allah weet het beter – oorspronkelijk gepubliceerd 25 februari 2002)

‘Wat moet je met zulke fijne democraten? Ze zijn het spugen in hun gezicht niet waard en doen vooral denken aan antisemieten, echte bedoel ik dan.’ (Moordenaars, Allah weet het beter, oorspronkelijk gepubliceerd 7 mei 2002)

‘Er zat veel gebakken lucht in Fortuyns revolutie, maar niet aan de onzichtbare meesterhand waarmee hij in zijn omgang met het kiezersvolk alle wetten tartte. Een toekomstig premier die verklaarde de dark room te zullen blijven bezoeken… Nooit was het politieke persoonlijker en het persoonlijke politieker geworden.’ (Opgeruimd staat netjes, Allah weet het beter)

‘De woede van Van Dam, Kok, Van Kemenade, Melkert en al die andere salonsocialisten had vermoedelijk ook hiermee van doen dat het er in de weken vóór 6 mei ook even op leek of links zijn natuurlijke dominantie in het publieke debat zou verliezen. Het was alsof Fortuyn de macht van de verlammende jaren zestig in één keer zou breken. Er was paniek bij de heren, want voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis dreigden de verworpenen der aarde inderdaad aan de macht te komen. Dat kon de bedoeling niet zijn. Fortuyn was het gehate gezicht van die dreigende omwenteling.’ (Opgeruimd staat netjes, Allah weet het beter)

‘Links werd weggespoeld en hield daarmee alleen haar sleetse jargon over. Een hoop gekwebbel dus over ‘extreemrechts’, ‘racisme’, ‘herlevend fascisme’ en in stilte het klimaat scheppen waarin moord een heldendaad wordt. Er zit iets pervers in de gretigheid waarmee Volkert van der G. in de media en door de politici tot ‘gek’ is uitgeroepen. Een gek ontslaat ons schuldige geweten van de overweging dat we misschien toch een tikkeltje hebben overdreven en te ver zijn gegaan.’ (Opgeruimd staat netjes, Allah weet het beter)

‘In het paradijs van Marcel van Dam is geen ruimte voor ‘minderwaardige mensen’ en heerst wat de Duitsers noemen ‘klammheimliche Freude’ als een zekere kale neet wordt uitgedrukt. Vieze flikker, net goed.’

‘Fortuyns begrafenis is door velen bestempeld als ‘massahysterie’. Misschien is dat waar, maar mij persoonlijk deed het vooral denken aan de laatste tocht van Falcone, de Italiaanse mafiabestrijder voor wie duizenden angstige burgers zich de handen rauw klapten. Er was één verschil: bij Fortuyn zat de mafia in de kerk, onder leiding van de gapende premier, die gebogen afging door de zijuitgang terwijl het gepeupel buiten You’ll never walk alone aanhief.

Mede dankzij de lafheid van Kok – door wiens van humanitaire praatjes doortrokken beleid op de Balkan zevenduizend moslims werden vermoord onder de ogen van ‘onze jongens’ – is Nederland heel bijzonder geworden. Kok heeft zich gespecialiseerd in condoleren, met veel luidkeels vertoon van geweten vooral. De condoléancekampioen, dat kwam nu goed van pas.’ (Opgeruimd staat netjes, Allah weet het beter)

‘Wat had ik hem die zure glimlach van het schepsel graag gegund.’ (Opgeruimd staat netjes, Allah weet het beter)

”t Is de paradox van onze beschaving dat onze (terechte) tolerantie vrij spel geeft aan de fanatici die vóór alles het vrije Westen willen onderwerpen. Kamerlid Hirsi Ali had het volste recht om te zeggen wat ze heeft gezegd. De aanvallen die haar ten deel vallen zijn echo’s van de achterlijkste Middeleeuwen. Hoe duister kan een moslim zijn?

’t Is niet mijn schuld dat sommige mede-landers het fundamenteel onverdraagzame geloof aanhangen van een kleine-meisjes-neuker die rond 666 de woestijn onveilig maakte. Wij mogen Allah danken dat er honderdduizenden redelijke moslims rondstruinen in dit land die niet Zijn naam te schande maken. Maar ook zij worden geïntimideerd door de ogenschijnlijk pittoreske veldwachters van Mekka’s gedachtepolitie, die het bloed dat in hun gedachten uit het riool meedampt met geloei over ‘respect’ proberen te verkopen.’ (Heden Ayaan, morgen gij, Metro 11 maart 2003)

”t Heeft wel wat, een beoogd premier die ’t zo in z’n broek doet voor Allah’s eeltige hand, dat ‘ie met de pet in de hand de multiculturele samenleving blijft propageren. Misschien kan Cohen de harmonie in Amsterdam ook bevorderen door als matje voor de moskee te gaan liggen waarop de ware gelovigen hun voeten vegen. Een golf van ontroering zal door zijn partij gaan en eens temeer zullen wij eenvoudige autochtonen de heerlijkheid van onze multiculturele samenleving ondergaan.’ (Allah’s veewagons, Allah weet het beter)

‘Dit boekje heet Allah weet het beter omdat het mijn donkerbruine vermoeden is dat de nieuwe Middeleeuwen van Mekka op uitbreken staan; en omdat ik me als professioneel ongelovige bijzonder onveilig voel in een geestelijk klimaat dat wordt gedomineerd door ambitieuze burgemeesters die gezellig bezig zijn ‘de boel bij elkaar te houden’, terwijl Marokkaanse jongelui op 4 mei met grafkransen voetballen en zijzelf met het verkeerde moskeebestuur aan tafel zitten.
Sinds 11 september, u weet wel, zijn de messen geslepen en marcheert de vijfde colonne van geitenneukers betrekkelijk ongehinderd voorwaarts. Ik kan er ook niet méér van maken. Wij leven in een nachtmerrie van goede bedoelingen en verkeerd begrepen idealisme.’ (voorwoord Allah weet het beter).

‘Ik zal sterven op straat, hoewel zulks onconfortabel is.’ (De ideale vrouw, Allah weet het beter)

Template: Excerpt (Generated)

This is the post content. It should be displayed in place of the auto-generated excerpt in single-page views. Archive-index pages should display an auto-generated excerpt of this content. Depending on Theme-defined filters, the length of the auto-generated excerpt will vary from Theme-to-Theme. The default length for auto-generated excerpts is 55 words, so to test the excerpt auto-generation, this post must have more than 55 words.

Be sure to test the formatting of the auto-generated excerpt, to ensure that it doesn’t create any layout problems. Also, ensure that any filters applied to the excerpt, such as <code>excerpt_length</code> and <code>excerpt_more</code>, display properly.

Template: Comments

This post tests comments in the following ways.

  • Threaded comments up to 10 levels deep
  • Paginated comments (set Settings > Discussion > Break comments into pages to 5 top level comments per page)
  • Comment markup / formatting
  • Comment images
  • Comment videos
  • Author comments
  • Gravatars and default fallbacks